Disclaimer

Tradinco Instrumenten-Apparaten bv waardeert jouw interesse in onze producten en jouw bezoek aan onze website. Toegang tot en gebruik van deze website zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wetten.


De informatie op deze website wordt verstrekt “zoals ze is” en is uitsluitend opgesteld om informatie te verstrekken over Tradinco Instrumenten-Apparaten bv. Deze website is te goeder trouw samengesteld door Tradinco Instrumenten-Apparaten bv. Er wordt echter geen verklaring of garantie gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die ze bevat. Informatie dient altijd te worden geverifieerd voordat er actie op wordt ondernomen. Er mag niet op worden vertrouwd in verband met een beleggingsbeslissing. In geen geval zal Tradinco Instrumenten-Apparaten bv of haar dochterondernemingen aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, gevolg-, straf-, speciale of incidentele schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van zaken, contract, omzet, gegevens, informatie of bedrijfsonderbreking)
voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van, deze website of de inhoud ervan, zelfs indien Tradinco Instrumenten-Apparaten bv uitdrukkelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.


Tradinco Instrumenten-Apparaten bv behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of updates aan te brengen met betrekking tot de inhoud van de website of de opmaak ervan. Tradinco Instrumenten-Apparaten bv behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te beëindigen of te beperken. Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder de controle van Tradinco Instrumenten-Apparaten bv vallen.


Tradinco Instrumenten-Apparaten bv is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. Tradinco Instrumenten-Apparaten bv biedt dergelijke links alleen als een gemak voor de gebruiker van deze website, en de opname van een link naar een dergelijke website impliceert niet dat Tradinco Instrumenten-Apparaten bv de inhoud van dergelijke websites onderschrijft. Het auteursrecht, intellectuele eigendom en alle andere eigendomsrechten van de inhoud (inclusief maar niet beperkt tot software, audio, video, tekst en foto’s) berusten bij Tradinco Instrumenten-Apparaten bv of haar licentiegevers. Alle rechten op de inhoud die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Geen enkel recht van welke aard dan ook wordt in licentie gegeven of overgedragen, of zal anderszins worden overgedragen aan personen die toegang hebben tot deze informatie. Elk materiaal of informatie dat via of in verband met deze website door u wordt verzonden, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk en wordt onmiddellijk eigendom van Tradinco Instrumenten-Apparaten bv.


Tradinco Instrumenten-Apparaten bv streeft ernaar u zoveel mogelijk controle te geven over uw persoonlijke gegevens en ervoor te zorgen dat u zich prettig voelt bij het bezoeken van de website. Tradinco Instrumenten-Apparaten bv hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke informatie die u met ons deelt. Het delen van uw persoonlijke gegevens stelt Tradinco Instrumenten-Apparaten bv in staat u verschillende voordelen te bieden. Zo kunt u gemakkelijker en handiger informatie opvragen die specifiek op uw interesses is toegespitst of gepersonaliseerde berichten ontvangen.

Neem contact op
magnifiercrosschevron-down